Reklama w Radio Polonia Toronto

 

Możesz skorzystać z całego wachlarzu usług reklamowych oferowanych przez nasze radio. Już za $20 Twoja firma, serwis lub oferta może zabrzmieć na wielkiej fali FM. W naszej ofercie mamy komunikaty, sponsorstwo, reklamy lub 3-5 minutowe bloki promocyjne. Oferujemy również możliwość wykupienia np. półgodzinnej audycji  nadawanej na fali Radio Polonia Toronto – wg Państwa pomysłu.

Aby zamówić reklamę, prosimy o telefon lub kontakt przez email: 416-938-7141 lub info@radiopolonia.ca